Donateurs gezocht!

Onze stichting wordt gevormd door onbetaalde vrijwilligers. Wat betreft de financiële situatie zijn wij afhankelijk van inkomsten uit sponsorgelden, donaties, subsidies en opbrengsten van bijzondere acties en activiteiten. Aan de cliënten wordt wel een bijdrage gevraagd voor elke huifbedrit, maar dit is niet kostendekkend.
 
Wil je ons steunen? Maak dan een bijdrage over op ons rekeningnummer: NL39RABO 0334 7529 49
Meer informatie op deze pagina.