Donateurs gezocht

De Stichting Huifbedrijden De Bevelanden (SHDB) is een niet-commerciële instelling en wordt gevormd door onbetaalde vrijwilligers. Wat betreft haar financiële situatie is de stichting voornamelijk afhankelijk van inkomsten uit sponsorgelden, donaties, subsidies en opbrengsten van bijzondere acties c.q. activiteiten.

Als u als bedrijf, vereniging, serviceclub of particulier de doelstelling van de stichting een warm hart toedraagt en u wilt dat laten blijken, kan dit middels een zeer welkome, eigenlijk onmisbare donatie/gift op Rabo-rekening NL39RABO 0334 7529 49.
https://www.huifbedrijdendebevelanden.nl/sponsoren/