Stem op ons!

Op dit moment is de Rabobank clubkas campagne aan de gang. De rabobank stelt een bedrag beschikbaar voor goede doelen zoals stichtingen en verenigingen. De Rabobank leden bepalen welk doel welk bedrag ontvangt. Heeft u een stemkaart ontvangen voor deze actie? Vergeet dan niet een aantal punten aan stichting Huifbedrijden de Bevelanden toe te kennen! Bedankt!