Officiële stukken

Officiële stukken van Stichting huifbedrijden de Bevelanden.

Inschrijving Kamer van koophandel:

SHDB KvK

Beleidsplan:

SHDB Beleidsplan

Statuten:

SHDB Statuten

Anbi verklaring:

SHDB Anbiverklaring

Jaarverslag 2013:

SHDB Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014:

SHDB Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015:

SHDB Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016:

SHDB Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017:

SHDB Jaarverslag 2017