Over ons

ocstablesKnetterend houtkachelvuur, ietwat diffuus licht, geur van paarden, tegen elkaar geschoven bruine tafeltjes met daarop koffie en cake, dat was de sfeer in de kantine van de pensionstal OC-Stables te Kamperland waaronder door een aantal enthousiaste vrouwen en mannen uit Wissenkerke, Kortgene en Kamperland op de avond van 29 april 2013 de belangrijke kiel werd gelegd voor de stichting die later officieel zou worden benoemd als:

 

 
logoStichting Huifbedrijden De Bevelanden (SHDB) 
De stichting werd op 15 juli 2013 bij notariële akte geformaliseerd met vervolgens een inschrijving in de Kamer van Koophandel te Middelburg. Achter de enigszins droge, artikelgewijze opsommingen van de statuten zit een periode verborgen van ideeën uitwerken, plannen maken, informatie verzamelen, mensen enthousiast maken voor het worden van vrijwilligers, een bestuur samenstellen, met andere woorden alle ingrediënten kneden en bewerken om tot een succesvolle stichting te komen.

 

 

huifbed2Met het behalen van de doelstelling van de stichting, namelijk paardrijplezier en -ontspanning bieden aan (meervoudig) gehandicapten door middel van het verzorgen van huifbedrijden, zou de lang gekoesterde droom en wens van initiatiefneemster Ina de Kok van de gelijknamige stalhouderij uit Wissenkerke werkelijkheid worden.
In de periode tussen 29 april en 15 juli 2013 werden inrichting, doelstelling, financiering, activiteitenplan, alle relevante organisatieaspecten beschreven in een zogenoemd korte termijn beleidsplan. Later bleek dat een duidelijk en concreet tijdspad onvoldoende was uitgewerkt en dat in de weerbarstige materie van ‘met een enthousiaste club mensen graag iets organiseren en realiseren’ de begrippen ‘geduld, volhouden en doorzetten’  hele schone zaken bleken te zijn. Planningen moesten regelmatig, soms onder wat dof gemor van het bestuur, worden bijgesteld. Data moesten, meer dan lief was en gevoeld als grof shovelgeweld, worden vooruitgeschoven.
 

clienten2Maar toch, op 3 maart 2014 werd de eerste cliënt van de zorginstelling Zuidwester te Goes, onder gepast vrolijk gejuich van de vrijwilligers en verzorgenden, middels tillift op het ligzeil van het huifbed boven de paarden gelegd. De onmisbare brave Fjorden Pelle en Valentino kregen de primeur van de eerste rit.
De periode van 15 juli 2013, de dag van het passeren van de stichtingsakte, tot 3 maart 2014, de datum van daadwerkelijk een cliënt op het huifbed, werd goed besteed om alle onderdelen van een stichtingsmachine goed geolied op gang te brengen en te houden.

 

 

Deze onderdelen waren:

  • vergaderen door de bestuursleden, boekhouding opzetten, secretariaat inrichten
  • financiën werven bij donateurs, goededoelenfondsen, serviceclubs
  • oefenen door koetsiers en vrijwilligers met paarden en huifbedwagen
  • tilliftcursus volgen door alle vrijwilligers
  • infoavond over meervoudige beperkingen bijwonen door de vrijwilligers,
  • contacten met zorginstelling over huifbedcliënten
  • financiën ontvangen en aanschaffingen doen zoals huifbedwagen, paardentuig, tillift
  • een eerste jaarverslag maken (jaarverslag hier aanklikken) en praten en ………
  • filosoferen over de toekomst.

 

Met een fantastische goed bezochte open dag op 10 mei 2014 bij OC-Stables te Kamperland werd de formele aftrap gegeven van het huifbedrijden op de Bevelanden.

huifbedopendag42

Een periode van voorbereidingen, plannen maken, ideeën uitwerken, dromen verwezenlijken wordt hiermee afgesloten. Het nieuwe tijdperk van verbeteren, volhouden en misschien wel dromen over uitbreiden is aangebroken.
Dit is het websitedeel dat verhaalt ‘over ons’, het vrijwilligersteam van SHDB. Dit team realiseert zich dat de andere schakels in de keten van het huifbedrijden met meervoudig gehandicapten, zoals donateurs, sponsors, goededoelenfondsen, pensionstalhouder, paardenverhuurster en werkers in stilte of op de achtergrond van onmisbare waarde zijn.