Sponsors

clienten3De Stichting Huifbedrijden De Bevelanden (SHDB) is een niet-commerciële instelling en wordt gevormd door onbetaalde vrijwilligers. Wat betreft haar financiële situatie is de stichting voornamelijk afhankelijk van inkomsten uit sponsorgelden, donaties, subsidies en opbrengsten van bijzondere acties c.q. activiteiten. De op deze wijze verkregen gelden zijn onmisbaar en vormen de basis voor het financieren van de aanschaffings- en exploitatiekosten.
Van de huifbedcliënten wordt voor het maken van een huifbedrit een financiële bijdrage gevraagd. De hoogte van dit bedrag is een gemiddelde van de bijdragen die in Nederland voor een dergelijke huifbedrit gangbaar zijn. De totale opbrengst van deze cliëntenbijdragen is ruim onvoldoende om alle exploitatiekosten te dekken.
Als u als bedrijf, vereniging, serviceclub of particulier de doelstelling van de stichting een warm hart toedraagt en u wilt dat laten blijken, kan dit middels een zeer welkome, eigenlijk onmisbare donatie/gift op Rabo-rekening  NL39RABO 0334 7529 49.
anbiDenkt u als bedrijf of particulier aan een vorm van donatie, sponsoring of een schenking, dan wil het bestuur van SHDB graag met u in contact komen voor een gesprek. Voor een ANBI-instelling, wat SHDB is, zijn giften en schenkingen belastingtechnisch extra aantrekkelijk gemaakt.  Onze contactgegevens zijn hier te vinden.
DEAL :   U maakt voor de gehandicapten het plezier en de ontspanning van het huifbedrijden financieel mogelijk.  De vrijwilligers van SHDB verzorgen de huifbedritten en de organisatie er omheen. De stichting is bij de opstart  en aanschaffingen financieel al heel bijzonder geholpen door:

 


lcgoes

Serviceclub Lions Goes Wilhelmina
Lions doneerde de opbrengst van hun jaarlijkse Kerstmannenloop te Goes op 22 december 2013.
De serviceclub organiseerde verder dat opbrengst van deze stratenloop werd verdubbeld door NSGK.

 


nsgk

Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind (NSGK)      
Van de Lions-NSGK-donaties, een boost voor de SHDB-financiën, kon de huifbedwagen met paardentuig worden aangeschaft.

 


 

santheuvelFundatie van de Santheuvel, Sobbe
Was het eerste fonds dat reageerde op de SHDB-donatieaanvragen. Met het gedoneerde bedrag konden specifieke exploitatiekosten worden betaald.

 


kinderfondsJohanna Kinderfonds
Met de gift van het Johanna Kinderfonds kon het overgrote deel van de  kosten voor aanschaf van de onmisbare tillift worden afgerekend.

 


rabobankRabobank
Door de Rabobank is een aanzienlijk bedrag gedoneerd dat is gelabeld aan de realisering van een comfortabel, gezellig en warm verblijf voor de huifbedcliënten vóór en na het huifbedden.

 


dijkverzwaringDijkverzwaring
De Stichting Dijkverzwaring heeft een zeer welkom bedrag ter beschikking gesteld, in principe bestemd voor de bekostiging van de rolstoel-/plateaulift.

 


corneliahuibreghtCornelia Huibreght Stichting
De Cornelia Huibreght Stichting heeft een aantrekkelijke gift in het vooruitzicht gesteld als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan ten aanzien van de huifbedcliënten.

 


goesGemeente Goes
Gemeente Goes reageerde op een verzoek met een leuk eenmalig subsidiebedrag dat in de opstartfase van SHDB zeer welkom was.

 


Vrienden van de Zuidwestervriendenvanzuidwester
De Vrienden van Zuidwester hebben een aanzienlijk deel van de Open Dagkosten voor hun rekening genomen, ook stelden ze specifieke middelen ten behoeve van het huifbed ter beschikking.

 


Sportverenigingen, instellingen  en meerdere particulieren.
De verenigingen, instellingen en particulieren die een donatie hebben gedaan worden genoemd in de jaarverslagen. De gedane donaties waren zeer welkom en worden bijzonder op prijs gesteld.


 

SHDB heeft financieel of op andere wijze gratis hulp/ondersteuning ontvangen van:

 


 

Logo stalhouderijStalhouderij  Ina de Kok te Wissenkerke
De initiatiefneemster tot de oprichting van de stichting heeft in de aanloop de nodige onmisbare voorinvesteringen gedaan op het terrein van ideeën, materialen en middelen, o.a. het huifbed, training van de paarden. Ook verhuurt zij de geschikte paarden t.b.v. de huifbedritten.

 


Logo Vervaet

Vervaet van Weele te Wolphaartsdijk
Bij het optimaliseren van het huifbed (belang van bruikbaar- en veiligheid) door partner Jan van Ina de Kok, werd door zijn werkgever Vervaet van Weele letterlijk tijd, ruimte en deels  materialen geboden.

 


Logo OC StablesOC-Stables te Kamperland
Eigenaar van deze pensionstal, dhr. Kees van Hee, stelde ruimte ter beschikking voor besprekingen en opslag van het huifbed en materialen enz.  Ook biedt OC de onmisbare overdekte gelegenheid tot het maken van veilige huifbedritten in de gehuurde binnenbak.

 


Logo HerwigNotaris Herwig te Vlissingen
Formaliteiten zoals akte/statuten en inschrijving in de Kamer van Koophandel van SHDB werden correct en vlot verzorgd door deze notaris uit Vlissingen.

 


shgoStichting Huifbedrijden Goeree Overflakkee te Ouddorp
De vrijwilligers van deze stichting hebben ons organisatorische voorlichting gegeven. Bijna alle vrijwilligers van de SHDB hebben                       praktische ervaringen in het huifbedrijden bij deze stichting.

 


Logo Accon AVMAccon/Avm adv en Acc te Goes
De adviezen van Accon op het gebied van financiën en inrichting van boekhouding bij de opstart waren zeer welkom. Ook nu levert Accon SHDB gevraagd en ongevraagd advies op het terrein van financiën en belastingtechnische kwesties.

 


Logo PietersPieters Grafisch Bedrijf B.V. te Groede
In de opstartfase was deze BV bereid ons te helpen bij het realiseren van promotiemateriaal in de vorm van een groot aantal flyers.

 


benikzichtbaarBenikZichtbaar te Kruiningen
Voor presentatie van het huifbed bij de Kerstmannenloop te Goes werd door dit ZICHTBAAR een kunststoffen logo-reclamedoek van SHDB geschonken voor aan het huifbed.

 


dupla

Stichting Dupla Noord-Holland
Heeft SHDB voorzien van instructiemateriaal en info verstrekt over enkele  aspecten betreffende huifbedrijden.

 

 

 


pareeZadel- en tuigmakerij Parée in Kwadendamme
Hielp de stichting met advies en het optimaliseren van het paardentuig voor het huifbed.

 


fotomaroFotomaro te Serooskerke.
Fotomaro heeft op de Open Dag een aantal mooie en bijzondere momenten vastgesteld. Een aantal foto’s werden gratis ter beschikking gesteld.

 


Eropuitineigenlanderopuitineigenland
Deze instelling/website nam gratis een advertentie van de  Stichting Huifbedrijden op.


logoDe Vrieze networking
Zorgt voor hosting van de website voor een betaalbare prijs.

 

 


Bewaren